avfuktning

Utökad Garanti

Bästa kvalitet skall ha den bästa garantin. Därför utökar vi nu garantin från två till TRE år. Garantin är en totalgaranti som gäller alla typer av fabrikationsfel.

Vid konstaterat fel får du ett helt nytt aggregat.

Den utökade 3-åriga garantin gäller för aggregat köpta efter 31 augusti 2015.
För aggregat köpta tidigare gäller den för branschen normala garantitiden 2 år